Members
Username
Password
Remember Me

"Nashenas"

 • Rahim Ghamzada._ Pashto masta sandara
  Temorrsj Rahim Ghamzada._ Pas...
 • Ahmad Wali jan.
  temorrsj Ahmad Wali jan.
 • Shakeb Sozan _ Pashto Naw song 2010
  Temorrsj Shakeb Sozan _ Pasht...
 • Nashenas _ bada sabah.
  Temorrsj Nashenas _ bada sabah.
 • Basira Helai 2009 _ بصیره هیلی
  Temorrsj Basira Helai 2009 _ ...
 • Afghan Poshto Sandara.
  Temorrsj Afghan Poshto Sandara.
 • Khanom Naghma _ New song 2010.
  Temorrsj Khanom Naghma _ New...
 • Farid Rastegar&Wajiha Rastegar
  Temorrsj Farid Rastegar&Wajih...
 • Rashida Zhala (به خواهش محمد ظاهر کوشا فاریابی )
  Temorrsj Rashida Zhala (به خ...
 • Khanom Parastoo&Rahim Mehryar - خانم پرستو&رحیم مهریار
  Temorrsj Khanom Parastoo&Rahi...
 • Karim Shawqi محترم کریم شوقی - میرگله جانم 1978
  Temorrsj Karim Shawqi محترم ک...
 • Mahmood Kamen
  Temorrsj Mahmood Kamen
 • Nematullah Qandahari _ .نعمت الله قندهاری
  temorrsj Nematullah Qandahari...
 • Sima Tarana _ Yar agar yar .- سیما ترانه
  Temorrsj Sima Tarana _ Yar ag...
 • Ustad Zaman shawqi حاجی زمان شوقی
  Temorrsj Ustad Zaman shawqi ح...
 • Asadullah Saifi.
  Temorrsj Asadullah Saifi.
 • Hamid Qayoomi - Pasto old song.
  Temorrsj Hamid Qayoomi - Past...
 • Mermon Naghma _ Afghan s Dari song.
  Temorrsj Mermon Naghma _ Afg...
 • Delagha Soroor هنرمند خوش صداPashto Mast Sandara
  Temorrsj Delagha Soroor هنرم...
 • Ustad Mosa Qasemiاستادموسی قاسمی
  Temorrsj Ustad Mosa Qasemiاست...
 • Ustad Shadkam - استاد عبدالله نوابی شادکام
  Temorrsj Ustad Shadkam - استا...
 • Hamidulla Charekari منم پروانه یی تو - ترا میجویم شمع آرزویم
  Temorrsj Hamidulla Charekari ...
 • Mohtaram Ustad Gulzaman Interview
  temorrsj Mohtaram Ustad Gulza...
 • Jawed Hamahang _ Estalef jan.
  Temorrsj Jawed Hamahang _ Est...
 • Humayoon Angar
  Temorrsj Humayoon Angar
 • Nazir Hamahang _ Afghan Qataghani.
  Temorrsj Nazir Hamahang _ Afg...
 • Ustad Mahwash استاد مهوش
  Temorrsj Ustad Mahwash استاد ...
 • Mermon Zarmina Old Pashto song 1980
  temorrsj Mermon Zarmina Old P...
 • Sardar Ali Takar - Pashto song - سردار علی تکر
  Temorrsj Sardar Ali Takar - P...
 • Ustad Awalmir - استاد اولمیر
  Temorrsj Ustad Awalmir - استا...
 • Hasibullah Badakhshi -Ay Shokh
  temorrsj Hasibullah Badakhshi...
 • Yunos -Afghans song  یونس - بی وفائی بتا
  Temorrsj Yunos -Afghans song ...